viernes, 26 de mayo de 2017

OS NOVOS XULGADOS DE CLÁUSULAS CHAN

A Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial aprobou, no día de onte, a especialización de un total de 54 Xulgados de Primeira Instancia –un por provincia na península e un en cada unha das principais illas dos arquipélagos canario e balear- que, a partir do vindeiro1 de xuño coñecerán, de xeito exclusivo, dos litixios relacionados coas condicións xerais incluidas en contratos de financiamento con garantías reais inmobiliarias cuxo prestatario sexa unha persoa física.
No caso de Galiza serán o Xulgado de 1ª Instancia nº 7 da Coruña, o Xulgado de 1ª Instancia nº 2 de Lugo, o Xulgado de 1ª Instancia nº 4 de Ourense e o Xulgado de 1ª Instancia nº 14 de Vigo.
Aé como o Estado apoia a banca e, no canto de favorecer a presentación de  demandas colectivas que deran carpetazo definitivo e rápido a esta cuestión, pois  crean "ad hoc" e lonxe dos cidadáns, xulgados para tramitar este tipo de casos. Por iso o dito tan coñecido de que "A banca sempre gaña", que para os galegos ten dobre significado. Nestes casos, entre as tres opcións establecidas, a saber, non reclamar, aquietarsre ao acordo con minoración importante que prantexa a entidade bancaria ou formular a correspondente demanda, vese claro que das tres opcións, en dúas delas gaña claramente a banca.
 
Ligazón nova Confilegal:

martes, 23 de mayo de 2017

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET, con data de 22/05/2017, a Resolución coas adxudicacións das prazas ofertadas o 15 de maio, para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, o que tamén poderedes comprobar na seguinte ligazón.

Ligazón adxudicacións:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNV29CcmI5MVpjaEE/view?usp=sharing

lunes, 22 de mayo de 2017

PUBLICACIÓN "ESCALAFÓNS" XUSTIZA

Recentemente o Ministerio indicou que xa tiña publicados na súa plataforma os "escalafons" actualizados.
Algunha central sindical, aproveitando dita comunicación e, para gañar un tanto pola súa axil xestíon,  xa botou por fora ao colgarse unha medalla sobre a publicacion na OPAX dos "escalafons" actualizados, conquerindo o que ninguen máis puido conquerir da Xunta de Galicia. Pois a isto hai que dicir o seguinte:

1) O número de escala de cada un xa ven sendo publicado no apartado do expediente dixital persoal da OPAX dende fai bastante tempo.

2) Esa central sindical non conqueriu nada salientable (salvo que o de que esté actualizado a 2016 sexa considerado como tal), xa que en territorio ministerio teñen acceso real á totalidade do "escalafón" (como ten que ser), mentras que nós seguimos a ter só acceso ao noso propio número de escala porque, entre outras cousas, carecemos de acceso á plataforma do Ministerio de Xustiza, así que a Xunta de Galicia fíxolle pouco ou ningún caso ao seu escrito reclamatorio.

Sen prexuizo de todo o anterior, se algunha compañeira/o quere saber o número da escala de calquera traballador da administración de xustiza, os delegados da CIG si teñen acceso a todos os números  e tempo de antiguidade dos mesmos.

AXUDAS REDUCIÓN DE XORNADA - CONCILIACIÓN DA VIDA LABORAL

Publicada no  DOG a Resolución do 5 de maio de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para as persoas traballadoras que se acollan á redución da súa xornada de traballo, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017.

Ligazón Resolución:

jueves, 18 de mayo de 2017

OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO 2017-2018-2019

O goberno central do PP déixanos nestas vindeiras ofertas de emprego publico sen promoción interna. Despois de reduicr ata o 30% a promoción interna efectiva mediante a modificación da LOPX do ano 2015 o Ministerio adianta que nas vindeiras convocatorias a súa existencia vai pasar a ser méramente simbólica e testemuñal.

Ligazón nota informativa:

lunes, 15 de mayo de 2017

NOVAS PRAZAS A SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 15/05/2017 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 16, 18 e 19 de maio.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET, con data de 15/05/2017, a Resolución coas adxudicacións das prazas ofertadas o 4 de maio, para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, o que tamén poderedes comprobar na seguinte ligazón.

Ligazón adxudicacións:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNUlF2bTFINjVoU00/view?usp=sharing

APROBADOS SEGUNDO EXERCICIO LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA - QUENDA LIBRE - OP2015

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o Acordo do Tribunal N.º Un polo que indica a relación de aspirantes que aprobaron o segundo exercicio da oposición pola quenda libre, convocando aos aspierantes para a celebración do terceiro exercicio. (LETRADOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA, Orde JUS/2890/2015, de 23 de decembro (BOE de 7 de xaneiro de 2016)).

Ligazón Acordo:

Ligazón Anexo aprobados 2º Exercicio:

viernes, 12 de mayo de 2017

BOLSA DE INTERINOS DE CASTELA-LEON

Na páxina web do Ministerio de Xustiza, publicouse a Resolución da Xerencia Territorial de Castela e León, pola que se aproba provisionalmente a baremación dos aspirantes ás Bolsas de traballo de interinos dos Corpos de Médicos Forenses, Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial ao servizo da Administración de Xustiza, das provincias de Ávila, Burgos, Segovia e Soria.

Ligazón Resolución:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428377042?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DRESOLUCI%C3%93N_11_mayo_2017.pdf

miércoles, 10 de mayo de 2017

PLAN DE VACACIÓNS ANUAL 2017

No día de onte publícouse na intranet xudicial o programa anual de vacacións do ano 2017, a fin de que, ata o 22 DE MAIO, se poidan efectuar as solicitudes a través da OPAX e asinarse electrónicamente para que sexan validadas polo superior xerárquico.

Ligazón Plan de Vacacións:

lunes, 8 de mayo de 2017

ASÍ TRATA A XUNTA DE GALICIA AOS NOSOS MORTOS

Recentemente realizouse en Vigo, a instancias da CIG, unha visita do Servizo de Prevención de Riscos Laborais ás salas de autopsias de Vigo, sitas no Tanatorio Vigo Memorial e no Hospital Nicolás Peña. Curiosamente temos que centrar a problemática que imos detallar a continuación nas instalacións ubicadas no Tanatorio Vigo Memorial e no Hospital Nicolás Péña. Curiosamente temos que centrar a problemática que imos detallar a continuación nas instalacións ubicadas neste último hospital,dependente do Sergas (as instalacións do Vigo Memorial estarían correctas, pola conta que lles ten, ao tratarse dunha empresa privada que, se recibise unha inspección desfavorable, mesmo da inspección de traballo, podería acarrexar o peche das súas instalacións, pero iso resulta de todo imposible que ocorra nunha instalación pública, porque a propia administración non se vai a prexudicar a si mesma). A problemática e que durante moitos anos as instalacións do Nicolás Peña foron adaptadas, como se soe dicir, daquela maneira, e o que antigamente era unha sala mortuorio (simplemente para preparar os cadáveres para que foran recollidos polas respectivas empresas de pompas fúnebres), acabou por converterse nunha mala sala de autopsias (mellor iso, que facer as autopsias nunha mesa de pedra no cemiterio de Pereiró).

jueves, 4 de mayo de 2017

NOVAS PRAZAS A SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 04/05/2017 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 5, 8 e 9 de maio.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

AINDA NON SE PAGOU A TAXA DE PRIMEIRA APERTURA DA FÁBRICA DE TABACOS DA CORUÑA

A Xunta  non debe estar afeita a pagar os impostos e taxas municipais porque, a dia de hoxe, segue sen abonar o importe da taxa pola licenza de primeira apertura da "Fabrica de Tabacos" da Coruña e tampouco presentou aínda a documentación pertinente sobre as modificacións realizadas ao proxecto.

Ligazón:

NON TEMOS PARA MERCAR ROUPA E GASTAMOS OS CARTOS EN PIRULETAS

Unha vez máis a Xunta ven de adxudicar a unha empresa privada un estudio (desta vez sobre a NOX, pero xa o fixera anteriormente sobre a NOF, cun resultado incerto) para analizar a implantación da nova oficina xudicial, como experiencia piloto, na cidade de Ourense. Do mesmo xeito que non se soubo nada do estudio da empresa que se encargou da nova oficina fiscal, moito nos tememos que pase o mesmo con esta nova empresa e que finalmente teñamos que ser as centrais sindicais a que fagamos o traballo para levar a cabo dita implantación.

Ligazón nota informativa:

COBRO DUN PUNTO MÁIS DOS XESTORES EN FUNCIÓN DE SECRETARIA/O DE PAZ

Cando pensabamos que o tema estaba resolto, despois de ter gañado moitas sentenzas e, mesmo ter sido o precursor de ditas reclamacións, a administración autonómica mantense nas súas trece e só paga actualmente os 5,5 puntos a quen realiza as funcións de secretaria de paz e gañou a reclamación nos tribunais xa que, a día de hoxe, ainda non foi quen de implementar na orde de confección de nóminas o pagamento desta pequena diferenza salarial (1 punto). Así pois, nestes intres debe de haber compañeiras/os que están a prestar a súas funcións como xestores con nomeamento de secretaria/o de paz, que só perciben 4,5 puntos no canto dos 5,5 puntos que terían que estar a cobrar a pesares de existir tres sentenzas favorables do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e que a administración perdera 3000€ en custas en ditos recursos.

CONVOCATORIA OPOSICIÓNS LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA - OEP2016

No BOE de hoxe publícase a convocatoria do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo de Letrados da Administración de Xustiza.

Ligazón convocatoria:

martes, 2 de mayo de 2017

A PEGADA DAS MIULLERES NA HISTORIA

Dende o 2016, con motivo do Día Internacional da Muller –cuxo tema foi Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos o paso para a igualdade de xénero–, ONU Mulleres desenrolou a cronoloxía interactiva "La huella de las mujeres en la historia", unha ferramienta dixital multimedia a través da cal se poden coñecer algúns dos aportes máis importantes realizados por mulleres ó longo da historia. (Artigo publicado en Prevención Integral)

Ligazón "La Huella de las Mujeres en la Historia":

NOVA OFICINA XUDICIAL EN OURENSE

Esta fin de semana o periódico "La Voz de Galicia" publica nas súas paxinas que a administración autonómica pretende que sexa Ourese a cidade piloto para a implementación da nova oficina xudicial en Galiza. Curioso é, que os representantes dos traballadores teñamos que enteirarnos polos medios de prensa desta nova (seica como Felipe González se enteirou dos Gal), no canto de que dita cuestión fora exposta e consensuada a través da mesa sectorial de negociación (ata Montoro convoca mesas para falar das subidas salariais, ainda que sexan a posteriori das roldas de prensa). Se isto non fora pouco, no propio artigo dise claramente que a empresa que se vai a encargar do análise do proxecto de implantación (lóxicamente unha empresa privada) vai preguntar a súa opinión a todos os "xefecillos" xudiciais da "comarca" pero, aos representantes do maior colectivo de traballadores da Admón. de Xustiza da vila nin se lles menciona e, por suposto, non haberá moita intención de preguntarlles a súa oponión, non vai a ser que a dean e resulte que a mesma sexa máis útil que as dos xefes dos distintos departamentos enumuerados no artigo.

Ligazón "La Voz de Galicia":

jueves, 27 de abril de 2017

PRÓXIMO CONCURSO DE TRASLADOS

Segundo se nos indicou polo Ministerio de Xustiza, a convocatoria do concurso de traslados será para o mes de xuño.

CONVOCATORIA OPOSICIÓNS 2016 - ÚLTIMA HORA

Segundo informou o Ministerio de Xustiza na xuntanza celebrada hoxe 27 de abril, as oposicións da Oferta de Emprego Público de 2016 (2189 prazas) serán convocadas no mes de xuño polo sistema de CONCURSO-OPOSICIÓN para a quenda de acceso por PROMOCIÓN INTERNA e, no mes de xullo ou, no seu caso, no mes de setembro, polo sistema de OPOSICIÓN, a quenda de acceso por LIBRE.
A oferta de emprego público para 2017 nin está nin se lle espera, polo que se xuntará, no seu caso, coa de 2018 e, xa se verá se, tras as modificacións regulamentarias correspondentes, se fan sendas convocatorias de concurso-oposición para ambas quendas de promoción e libre.

VACANTES CONCURSO CORPOS XERAIS - ACTUALIZADAS AO 26/04/2017

Aquí vos deixamos o cadro de vacantes para os corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio, actualizadas ao 26 de abril.

Ligazón:

miércoles, 26 de abril de 2017

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET, con data de 26/04/2017, a Resolución coas adxudicacións das prazas ofertadas o 19 de abril, para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, o que tamén poderedes comprobar na seguinte ligazón.

Ligazón adxudicacións:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNdXhVMHRSN2U2Q00/view?usp=sharing

martes, 25 de abril de 2017

NOVA CHAPUZA DA XUNTA COA FÁBRICA DE TABACOS NA CORUÑA

O Concello coruñés non outorga a licenza de primeira ocupación ao novo edificio xudicial dado que a reforma non cumple co reflictido na licenza de obra , polo que a Xunta deberá achegar nova documentación e facer as modificacións precisas para cumplir coa legalidade, ademáis de pagar a taxa de primeira ocupación.
 

Ligazón nota informativa:

viernes, 21 de abril de 2017

CONVOCATORIA BOLSAS DE INTERINOS DE MURCIA

Na  páxina web do Ministerio de Xustiza publicase hoxe a convocatoria das bolsas de traballo de persoal funcionario interino ao servizo da Administración de Xustiza, da Rexíón de Murcia, nos corpos de Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial.
O prazo de presentacion de instancias será do 24 de abril ao 12 de maio, ambos incluidos.

Ligazón convocatoria:

Ligazón instancia:

CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS MÉDICOS FORENSES

No BOE do mércores, 19 de abril, publicouse a Orde JUS/350/2017, de 28 de marzo, pola que se convoca proceso seletivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo Nacional de Médicos Forenses.

Ligazón convocatoria:

miércoles, 19 de abril de 2017

NOVAS PRAZAS A SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 19/04/2017 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 20, 21 e 24 de abril.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET, con data de 19/04/2017, a Resolución coas adxudicacións das prazas ofertadas a partir do 6 de abril, para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, o que tamén poderes comprobar na seguinte ligazón.

Ligazón adxudicacións:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNZU9TcXBFb0k5VGM/view?usp=sharing

martes, 18 de abril de 2017

SENTENZAS SOBRE SUBSTITUCIÓNS VERTICAIS

A CIG tentou por todos os medios que aquelas compañeiras/os que están a realizar substitucións verticais cobraran o 100% das súas retribucións. Fumos os ÚNICOS que, nunha aposta arriscada pero moi meditada e ben argumentada, levamos novamente ante os tribunais de xustiza de Galiza esta reclamación histórica, xa que pola vía da negociación resultou de todo imposible acadar ningunha mellora ante a Dirección Xeral de Xustiza. Froito desta insistencia e da defensa dos nosos dereitos como traballadoras/es, foron sendas demandas presentadas en Pontevedra e Lugo, amparando ditas reclamacións nas sentenzas europeas sobre non discriminación entre retribucións do persoal titular e o persoal eventual ou interino, a fin de poder saltar e evitar a xurisprudencia que estableceu na nosa comunidade o TSX de Galiza e tamén o TSupremo. Tristemente, as nosas pretensións non fructificaron, a pesares de que nunha das sentenzas (a outra mellor non comentala, xa que de xeito ilóxico nos aplican a lei de función pública galega, da que non formamos nin sequera parte), a Maxistrada valora a nosa argumentación e ten serias dúbidas sobre o particular que sometemos ao seu ditame, pero non suficientes como para elevar consulta ao propio Tribunal Europeo, polo que finalmente se desestimaron as demandas presentadas impedíndose así, novamente, que o persoal titular que realiza substitucións cobre o 100% das restribucións da praza na que se realiza a mesma. Como vedes, a CIG non se arredou á hora de prantexar esta reclamación e o fixo do mellor xeito posible, que é moito máis do que outros poden dicir, ainda que finalmente non acadáramos o noso obxectivo. A día de hoxe, e dadas todas estas circunstancias adversas, seguiremos a intentar na mesa sectorial do Ministerio, vía modificación do Art. 74 do Regulamento de Ingreso, que se corrixa esta desigualdade.

Ligazón sentenza:

RESOLUCIÓN SOBRE O SERVIZO DE GARDA DO PERSOAL MÉDICO FORENSENo DOG do 11 de abril publícase a resolución que  regula o réxime do servizo de garda do persoal médico forense do IMELGA e que entra en vigor a partires do mércores 12 de abril.
A nova regulación adecúase (ao contrario do que pasaba ate o de agora) ao establecido na Resolución do 2 de xullo de 2014, da Secretaría de Estado de Justicia,  que modificaba a de 5 de decembro de 1996, pola que se dictaban instrucións sobre a xornada e horarios no eido da Administración de Xustiza.
A CIG cre que este sistema non vai resolver os problemas que se están a ocasionar con respeto ao horario deste persoal, e por iso seguiremos apostando, como xa fixemos nas alegacións a esta resolución, por un sistema de gardas de 24 horas, alomenos para as Subdireccións de Vigo e A Coruña.
Ligazón folla informativa:

lunes, 10 de abril de 2017

CURSOS DE AUTOFORMACIÓN DA EGAP

No DOG de hoxe, 10 de abril, publícase a RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2017 pola que se convoca o Programa de autoformación para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.
Por unha banda, a funcionaria/o pode acceder aos contidos das actividades sen máis trámite que o de inscribirse na zona de matrícula da EGAP, tal e como se prevé no anexo I. Por outra banda, pode solicitar presentarse ás probas de avaliación reguladas no anexo II. Polo tanto, o acceso aos contidos non implica a obriga de presentarse ás probas de avaliación, nin é tampouco un requisito para matricularse nelas. Porén, só as persoas que se matriculen nestas probas e que as superen teñen dereito ao certificado de equivalencia, que ten o mesmo valor que un de aproveitamento.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170410/AnuncioO150-310317-0002_gl.pdf
https://egap.xunta.gal/matricula/login.php

viernes, 7 de abril de 2017

MESA NOVAS TECNOLOXÍAS MADRID

O día 6 celebrouse en Madrid unha nova mesa técnica, sobre novas tecnoloxías, na que voltamos a ser os únicos representantes galegos.
Na nosa intervención, preguntamos se xa decidiron cal vai ser o programa de xestión procesual que se vai manter. Insistimos en que Minerva ten moitos erros, sobre todo en Vixilancia Penitenciaria, ata o punto que incluso na nova versión se quitaron melloras que nesta mesa se acordaran e xa estaban operativas. Preguntamos polas desconexións da sede electrónica no caso dos apoderamentos. Solicitamos un mellor fluído de información entre a Xunta e o Ministerio para non ir a remolque tendo os mesmos programas, debendo instar á Xunta a que poña medios, pantallas, equipos potentes, escáneres..... Preguntamos pola xeración de códigos de barras dende o Minerva. Tamén manifestamos que, respeto a Lexnet, chama a atención que en Galiza, dependendo do órgano, o persoal di que vai ben e noutros da mesma sede que vai fatal. Lembramos a necesidade de que Letrados, Fiscais e Maxistrados asinen en dixital, porque se non de nada vale tramitar en Minerva e notificar por Lexnet, xa que non se pode efectivizar correctamente o expediente dixital.

Ligazón folla informativa:

Ligazón artigo CONFILEGAL:

NOMEAMENTOS DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS - LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA - PROMOCIÓN INTERNA - OEP2015

Publicouse a Orde de 6 de abril de 2017, pola que se nomean funcionarios en prácticas aos opositores aprobados pola quenda de promoción interna das probas selectivas para acceso ao corpo de Letrados da Admón. de Xustiza convocadas no ano 2015.

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428357714?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DOrden_de_6_de_abril._Funcionarios_en_pr%C3%A1cticas_PI.pdf

PRESTACIÓN POR FILLO MENOR DE TRES ANOS

Publicada no DOG a Orde para solicitar a axuda de pagamento único por filla/o menor de 3 anos a cargo. O prazo de presentación das solicitudes ábrese o martes 4 de abril e remata o 26 de maio. Novamente, quedan excluídas destas axudas as persoas que o pasado ano presentaran a declaración da renda, aínda sen ter a obriga de facelo. Poderán ser beneficiarias desta prestación aquelas persoas que teñan fillas ou fillos menores de tres anos o 1 de xaneiro de 2017 (nados entre o 02-01-2014 e o 01-01-2017, incluídos) e que, durante o ano 2015, nin elas nin ningunha das persoas que compoñen a unidade familiar estivesen obrigadas a presentar a declaración polo IRPF correspondente a este período, nin a presentaran de xeito voluntario aínda sen estar obrigadas a facelo. 


http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170403/AnuncioG0425-270317-0001_gl.pdf

CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA GALEGA - PERSOAL DESTINADO FORA DE GALIZA

Hoxe publícase a Resolución pola que se convoca un curso superior de linguaxe xurídica galega para persoal ao servizo da Administración de xustiza que preste servizos FORA da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ligazón Resolución:

CURSOS LINGUAXE XURIDICA GALEGA - PERSOAL DESTINADO EN GALIZA

Hoxe publícase no DOG a convocatoria da EGAP de cursos de LINGUAXE XURÍDICA GALEGA para o persoal ao servizo da Administración de xustiza e outros colectivos relacionados coa xustiza, que presten servizos dentro da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ligazón:

XUNTANZA MESA SECTORIAL DE MADRID - 5 DE ABRIL

Tras catro horas de xuntanza totalmente caóticas, as organizacións sindicais presentes na mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza tomamos a decisión de levantarnos, tras constatarse a falta de vontade negociadora da administración ao non concretar aquelas cuestións pendentes do pacto de 2015 asinado entre as organizacions estatais e o propio Ministerio de Xustiza. Agora vese que aquel acordo, que non asinou a CIG, non era máis que papel mollado, dándonos una verz máis a razón sobre a falta de compromiso e cumprimento por parte do Ministerio de Xustiza.
 
Ligazón Folla Informativa:

miércoles, 5 de abril de 2017

NOVAS PRAZAS A SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 05/04/2017 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 6, 7 e 10 de abril.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis: