martes, 16 de enero de 2018

NOTA DE PRENSA ANTE A FALTA DE CONVOCATORIA DO COMITÉ DE FOLGA ANTES DO PARO DO VINDEIRO 25 DE XANEIRO


Tras as afirmacións do Vicepresidente da Xunta de Galicia e máximo responsable da Xustiza, Alfonso Rueda, sobre o conflito na Xustiza Galega, onde afirmaba que existían “avances” na negociación entre o Comité de folga (SPJ-USO, AXG-CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG, CCOO) e a Dirección Xeral de Xustiza, e aseguraba que o martes produciríase unha nova reunión onde a Consellería melloraría “sustancialmente” a súa oferta, o único que hai son mentiras ás que agora temos que engadirlle o desprezo ao Comité de Folga e ao Consello de Relacións Laborais.
As boas sensacións da reunión do pasado día nove disipáronse, e voltan polo camiño da non negociación e da irresponsabilidade. Para hoxe, martes 16 de xaneiro, estaba prevista a 6ª reunión entre o Comité de Folga e a Xunta de Galicia coa mediación da Presidenta de Consello de Relacións Laborais, que xa fora adiada o xoves pasado. A reunión, SEN PREVIO AVISO E SEN NINGUNHA EXPLICACIÓN por parte da Xunta de Galicia, non tivo lugar. Agora mesmo non solo non sabemos cando haberá unha nova reunión, se non que nin tan sequera temos claro si a haberá antes da folga do dia 25.
Ás faltas de respecto aos traballadores e a cidadanía a que se lle minte, temos que engadir que o distanciamento entre as posturas é moi importante, sobre todo porque se ben é certo que nalgún punto houbo avances, aínda que insuficientes, noutros, especialmente os que se refiren a discriminación dos traballadores da Xustiza Galega con respecto ao resto do Estado, non existe avance.
A maiores temos que recordarlle ao Vicepresidente que dende o ano 2010 somos os traballadores que menos cobramos mensualmente de todas as CC.AA coas competencias transferidas (Andalucia, Navarra, Euskadi, Madrid, Asturias, Cantabria, Canarias, Aragón, Valencia, Cataluña).
Con respecto a discriminación sanitaria a Xunta segue sen aceptar regular as incapacidades laborais igual que os traballadores da Xustiza do propio Ministerio de Xustiza, Canarias, Madrid, Navarra, Aragón...., Maxistrados, Fiscais e Letrados Xudicias.
No punto da consolidación de emprego houbo algún acercamento. A Xunta presentou a relación de prazas de reforzo que levan 3 ou mais anos sen cubrirse con persoal titular xunta dun plan para a consolidación de 36 prazas. Neste punto estamos pendentes de aclarar algunhas diferenzas nas datas de creación dalgunha praza e negociar cales serían as 36 prazas a consolidar.
No plan de amortización de 106 prazas que a Xunta aprobou no ano 2013 a Xunta aceptou paralizalo e recuperar as prazas que se amortizaron dende o ano 2013, salvo algunha excepción. Pendentes dalgunha aclaración, e sobre todo dos prazos para recuperar estas prazas neste punto o acordo está máis cercano.
No único punto que existe un acordo absoluto entre a Administración e o Comité de folga é para lograr que os traballadores que fagan o seu traballo noutro posto de superior categoría cobren o 100% das retribucións do posto no que desempeña as súas funcións.
Ante as faltas de respecto da Xunta de Galicia e, sobre todo, o distanciamento nas propostas do Comité e a Xunta o pasado día 11 de xaneiro presentamos a comunicación de manifestación o día 25 de xaneiro en Compostela, coincidindo co terceiro día de folga na Xustiza Galega.
Á manifestación están convocados os 2.500 traballadores da Administración de Xustiza Galega. Os centos de xuízos, actuacións xudiciais, declaracións, etc..... que se suspendan serán responsabilidade unicamente do Conselleiro Alfonso Rueda que é quen mantén discriminados aos traballadores galegos con respecto ao resto do Estado.

PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN DEFINITIVA CONCURSO DE TRASLADOS

Hoxe publicouse na páxina web do Ministerio de Xustiza a Orde de 8 de xaneiro de 2018, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados ordinario entre funcionarios dos Corpos de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocado con data 19-6-2017 (BOE 7-7-2017). A publicación no BOE está prevista para o 8 de febreiro.

Ligazón Resolución definitiva:

Ligazón Auxilio:

Ligazón Tramitación:

Ligazón Xestion: 

viernes, 12 de enero de 2018

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS/EXCLUÍDOS PROMOCIÓN INTERNA TRAMITACIÓN - DATA E LUGARES DE EXAME - OEP2017

Na páxina web do Ministerio de Xustiza  ven de publicarse a listaxe definitiva de admitidos e excluidos das probas selectivas para acceso ao corpo de Tramitación pola quenda de Promoción Interna, fixándose como data de exame o 21 de xaneiro de 2018, ás 10:00 horas (9:00 horas en Canarias) nos lugares abaixo indicados:

Ligazón listaxe admitidos/excluídos TRAMITACION PI:

Ligazón  lugares e data de exame:

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS/EXCLUÍDOS PROMOCIÓN INTERNA XESTIÓN - DATA E LUGARES DE EXAME - OEP2017

Na páxina web do Ministerio de Xustiza  ven de publicarse a listaxe definitiva de admitidos e excluidos das probas selectivas para acceso ao corpo de Xestión pola quenda de Promoción Interna, fixándose como data de exame o 20 de xaneiro de 2018, ás 10:00 horas (9:00 horas en Canarias) nos lugares abaixo indicados:

Ligazón listaxe admitidos/excluídos XESTION PI:

Ligazón lugares e data de exame:

OFERTA DE NOVAS PRAZAS PARA SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 12/01/2018 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 15, 16  e 17 de xaneiro.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS OFERTADAS EN SUBSTITUCIÓN

No día de hoxe saiu a resolución coa adxudicación das últimas desocupacións publicadas o pasado 17 de decembro, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón:

ADIAMENTO DA XUNTANZA DO COMITÉ DE FOLGA E ANUNCIO DO PECORRIDO DA MANIFESTACIÓN DO 25 DE XANEIRO
miércoles, 10 de enero de 2018

ULTIMA HORA CONCURSO DE TRASLADOS - DATA PUBLICACIÓN LISTAXES

Con relación ao concurso de traslados ordinario entre funcionarios dos Corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio da Administración de Xustiza, anunciado con data 19-6-2017 (BOE 7-7-2017), comunícase que as listaxes coas adjudicacións definitivas serán colgados na página web do Ministerio de Xustiza, previsiblemente, o día 15 ou o 16 de xaneiro.

AS CONTÍAS OFERTADAS AINDA RESULTAN INSUFICIENTES PARA ADIAR O CONFLITO


martes, 9 de enero de 2018

MODIFICACIÓN DATA DE PUBLICACIÓN NO BOE DO CONCURSO DE TRASLADOS

Hoxe o Ministerio de Xustiza ven de comunicar a modificación da data prevista de publicación  no Boletín Oficial do Estado da resolución definitiva do concurso de traslados ordinario entre funcionarios dos Corpos de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, indicando que a mesma será o 8 de febreiro de 2018

Data de cesamento de Tramitación PA: 12 de febrero de 2018. 
Data de cesamento de Xestión PA e Auxilio Xudicial: 16 de febreiro de 2018.

ASPIRANTES APROBADOS NO PRIMEIRO EXERCICIO DE ACCESO POLA QUENDA LIBRE AO CORPO DE LETRADOS DA ADMÓN. DE XUSTIZA

Hoxe publicouse na páxina web do Ministerio de Xustiza a relación de aspirantes que teñen superado o primeiro exercicio das probas selectivas para ingreso no corpo de Letrados da Admón. de Xustiza pola quenda libre, así como a data de inicio dos exames orais do segundo exercicio que comenzarán a partires do 15 de xaneiro de 2018.

Ligazón listaxe:

miércoles, 3 de enero de 2018

CONCURSO DE TRASLADOS: OLLO COAS TOMAS DE POSESIÓN DO PERSOAL TITULAR QUE PERTENCE NA ACTUALIDADE AO RÉXIME XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL E NON A DEREITOS PASIVOS

Ante a problematica das tomas de posesion para as traballadoras/es pertencentes ao rexime xeral da Seguridade Social e dada a  inflexibilidade da TXSS (na actualidade moito mais agravada), dende a CIG diriximos un escrito ao Ministerio de Xustiza  para que na Resolución do concurso se estableza que a data de cesamento so teña efectos para o inicio do computo do prazo posesorio, polo que este debería ser RETRIBUÍDO e COTIZADO pola comunidade de orixe ou, como mal menor, que na antedita Resolución do concurso se estableza que a comunidade cesante está obrigada a comunicar á comunidade receptora, no dia seguinte ao cesamento, todos e cada un dos datos necesarios para poder dar de alta as traballadoras e traballadores do rexime xeral, para que non se produzan discordancias entre os efectos das altas entre distintas comunidades autonomas, xa que logo na TXSS so hai un prazo de poucos dias para dar o alta, o que se contradí claramente, por exemplo, co prazo de 20 días posesorios.

Ligazón escrito presentado:

martes, 2 de enero de 2018

NOTA MÍNIMA PRIMEIRO EXERCICIO ACCESO AO CORPO DE LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA

Reunido o Tribunal Cualificador Numero Un o día 2 de xaneiro de 2018, acordouse fixar como nota mínima necesaria para superar o primeiro exercicio de acceso ao Corpo de Letrados da Administración de Xustiza pola Quenda Libre, celebrado o pasado 16 de decembro, en 12 puntos.

Ligazón Acordo:

INFORMACIÓN SOBRE O PLAN DE FORMACIÓN NAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS PARA O 2018

No DOG de hoxe, 2 de xaneiro, publicouse a Resolución do 27 de decembro de 2017 da Escola Galega de Administracíon Pública pola que se da a coñecer o Plan de formación para o ano 2018. Esta resolución ten carácter meramente informativo e a execución das accións recollidas nela queda condicionada á existencia de crédito orzamentario adecuado e suficiente e ao que se estipule en cada convocatoria.


CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA GALEGA PARA O PERSOAL DA ADMÓN. DE XUSTIZA DE GALIZA

No DOG de hoxe, 2 de xaneiro, publícase a Resolución do 27 de decembro de 2017 pola que se convocan, entre outros, os cursos de linguaxe xurídica galega para o persoal ao servizo da Admón de Xustiza da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018.
O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP http://egap.xunta.gal/matricula, e non serán admisibles outras formas de solicitude.
O prazo de presentación de solicitudes será de oito días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e dicir, ata o día 10/01/2018CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA GALEGA - PERSOAL DE FORA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

No DOG de hoxe, 2 de xaneiro, publícase a Resolución do 27 de decembro de 2017 pola que se convocan cursos de linguaxe xurídica galega para o persoal ao servizo da Administración de xustiza que preste servizos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.
O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP http://egap.xunta.gal/matricula, e non serán admisibles outras formas de solicitude.
O prazo de presentación de solicitudes será de oito días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e dicir, ata o día 10/01/2018

viernes, 29 de diciembre de 2017

DATAS DE CESAMENTO E DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DO CONCURSO DE TRASLADOS

Con relación á resolución definitiva do concurso de traslados ordinario entre funcionarios dos Corpos de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, resolto provisionalmente  por Orde JUS/1097/2017, de 24 de outubro (BOE 14-11-2017), comunícase o seguinte:

Data da resolución definitiva: 8 de xaneiro de 2018

Data de publicación prevista no BOE: 30 de xaneiro de 2018

Data de cesamento prevista do Corpo de Tramitación: 12 de febreiro de 2018

Data de cesamento prevista do Corpo de Xestión e do Corpo de Auxilio Xudicial: 16 de febreiro de 2018.

AXUDAS "BENVIDA" PARA NENAS/OS NADAS NO 2018

No DOG de hoxe 29 de decembro, sae publicada a ORDE do 19 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases polas cales se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nadas/os no ano 2018 e se procede á súa convocatoria. 

Ligazón: 

jueves, 28 de diciembre de 2017

RETIRADA PROVISIONALMENTE A BOLSA DE ACUMULACIÓN HORARIA

A administración autonómica, adiantándose á aprobación e publicación da reforma da LOPX onde se nos devolven os 9 días por asuntos particulares (non está asi, tan espelida, cando nos ten que reintegrar os cartos retidos), suspende temporalmente a posibilidade de acumulación horaria regulada na Resolución de 12 de febreiro de 2014 ata que se leve a cabo dita publicación da refoma da lei orgánica, sen prexuizo de levantar dita suspensión se non se aprobase a citada reforma (agardemos que non aproben a reforma da LOPX o 31 de decembro de 2018).

Ligazón Resolución:

LISTAXES DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS XESTIÓN E TRAMITACIÓN PROMOCIÓN INTERNA - OEP2016

Ven de publicarse no BOE do 23 de decembro a Orde JUS/1272/2017, de 13 de diciembre, pola que se modifica a Orde JUS/930/2017, de 19 de setembro, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso por promoción interna ao Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, e a Orde JUS/931/2017, de 25 de setembro, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso por promoción interna ao Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, para suprimir determinadas Unidades de Colaboración do ámbito de xestión do Ministerio de Xustiza, e se aproban provisionalmente as listaxes de admitidos e excluídos de ambos procesos.

Ligazón BOE:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15408.pdf

DATA DE EFECTIVIDADE E POSTA EN FUNCIONAMENTO DOS NOVOS XULGADOS E PRAZAS DE MAXISTRADOS

No BOE do 26 de decembro publicouse a Orde JUS/1277/2017, de 22 de decembro, pola que se dispón a data de efectividade de 2 prazas de Maxistrada/o na Audiencia Provincial e da entrada en funcionamento de 77 xulgados correspondentes á programación do ano 2017.
No caso de Galiza indícase que o Xulgado de 1ª Instancia nº 6 do Ferrol, o Xulgado de 1ª Instancia nº 15 (familia 3) de Vigo, o Xulgado de 1ª Instancia nº 7 de Ourense e o Xulgado do Social nº 6 da Coruña, entrarán en funcionamento o 31 de xaneiro de 2018, polo que para esa data debería de estar resolto o proceso de comisións de servizo convocado a tal efecto para o persoal dos corpos xerais ao servizo da Administración de Xustiza.

Ligazón BOE:

sábado, 23 de diciembre de 2017

O PROXECTO DE ORDE DE INTERINOS PUBLICASE NA PÁXINA DE TRANSPARECIA DA XUNTA DE GALICIA PARA REMITIR ALEGACIÓNS

Dende o 18 de decembro está publicado no portal de transparecia da Xunta de Galicia o proxecto de Orde que vai regular o  nomeamento do persoal interino da Administración de Xustiza en Galicia. Dende dita data ata o 09/01/2018 poderán facerse alegacións a dito texto.

Ligazón Proxecto Orde Interinos:

martes, 19 de diciembre de 2017

O CONCURSO DE TRASLADOS DE CORPOS XERAIS SERA PUBLICADO A FINAIS DE XANEIRO

O Ministerio de Xustiza, con relación ao concurso de traslados ordinario entre funcionarios dos Corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio da Administracion de Xustiza, anunciado por Orde JUS/646/2017, de 19 de xuño (BOE 7-7-2017), e resolto provisionalmente por Orde JUS/1097/2017, de 24 de outubro (BOE 14-11-2017), comunica que a súa resolución definitiva será  a finais de xaneiro de 2018.

lunes, 18 de diciembre de 2017

TERCEIRO EXERCICIO OPOSICIÓNS MÉDICOS FORENSES

Na páxina web do Ministerio de Xustiza ven de publicarse o Acordo de 15 de decembro de 2017, do Tribunal Cualificador do proceso selectivo para acceso libre ao corpo de Médicos Forenses, polo que se fan públicas as listaxes de aprobados do primeiro e segundo exercicio e se convoca a realización do terceiro exercicio para o vindeiro mércores, 10 de xaneiro de 2018,as 10:00 horas, na Escola de Prácticas Xurídicas, Rúa Amaniel nº 2 de Madrid.

COIDADO COS DÍAS DE ASUNTOS PARTICULARES E AS VACACIÓNS

Agora que está a rematar o ano a administración autonómica trasladounos dúas advertencias-redordatorio en relacion cos días de persmiso e de vacacións:

1) Ollo cando se pidan no 2018 días de ASUNTOS PARTICULARES correspondentes ao 2017, pois hai que cambiar o ano, xa que se non a OPAX colle, POR DEFECTO, os días do propio 2018.

2) Ollo igualmente coa cantidade de días de VACACIÓNS que colledes soltos (máximo de 7) non vaia a ser que logo vos quede un periodo inferior a 5 DÍAS e teñades problemas para poder gozar de ditas vacacións. Por exemplo, se en total vos quedaban 8 días de vacacións pero deles 4 días poderían ser soltos, xa que anteriormente só gastarades 3 días, neste caso non poderíades gastar máis de 3 días soltos, pois se non o periodo que vos restaría sería inferior aos 5 días, e iso vos imperdiría gozar deste último periodo vacacional.

ADVERTENCIA CUMPRIMENTACIÓN SOLICITUDE DE PARCTICIPACIÓN NAS OPOSICIÓNS

Hai que advertir que aquelas persoas que soliciten a súa participación nos procesos selectivos da quenda libre para acceso aos corpos de Xestíon, Tramitación e Auxilio, e realicen o pagamento a través de conta bancaria, deben de ter en conta que si o seu codigo de conta ven do antigo BANESTO e a conta empeza por 0030, non se pode seleccionar como entidade bancaria BANCO SANTANDER se non que hai que seleccionar Banesto, porque se non a plataforma de inscrición da un erro e non realiza correctamente o proceso.

SOLICITAMOS AO MINISTERIO A REGULAMENTACIÓN DO SISTEMA DE MOBILIDADE POR RAZÓN DE SAÚDE


viernes, 15 de diciembre de 2017

MESA DE NOVAS TECNOLOXÍAS - MADRID

https://drive.google.com/file/d/1hlurQHLtDscyWPWZfu_RbflVdn73Rg8T/view?usp=sharing

A ADMINISTRACIÓN PRANTEXA A ELIMINACIÓN DA BOLSA DE HORAS PARA O 2018

Dado que na actualidade se  atopa en tramitación parlamentaria no Congreso dos Deputados a modificación da Lei orgánica 6/1985 do Poder Xudicial que, entre outras cuestións, recolle a modificación do artigo 503, restituíndo no ano 2018 a situación previa á adopción de medidas derivadas da crise económica e recollidas nas disposicións contidas na Lei orgánica 8/2012, a administración autonómica considera oportuno suspender provisionalmente as previsións recollidas no artigo 10 da resolución de horarios, deshabilitando no sistema Kronos, con efectos do día 1 de xaneiro de 2018, a opición da bolsa de horas anual resultante da acumulación do exceso de horario flexible; todo o anterior, con independencia de que, se finalmente non se aprobase a modificación da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo do poder xudicial durante o vindeiro ano, se levantara a dita suspensión.

VIDEO FOLGA DECEMBRO 2017


NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 15/12/2017 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 18, 19  e 20 de decembro.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

jueves, 14 de diciembre de 2017

LISTAXES ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - PROMOCIÓN INTERNA - XESTIÓN E TRAMITACIÓN - OEP2016

Segundo ven de informarnos o Ministerio de Xustiza, as listaxes de admitidos e excluídos da promoción interna para acceso aos corpos de Xestión e Tramitación van ser publicadas de xeito inminente. As probas selectivas serán a fin de semana do 20 e 21 de xaneiro, quendando aínda por confirmar o día que corresponderá a cada corpo.

miércoles, 13 de diciembre de 2017

ULTIMA HORA CONCURSO DE MÉDICOS FORENSES

O Ministerio ven de comunicar que o vindeiro 18 de decembro publicarase a resolución definitiva do concurso de traslados de postos xenéricos para o Corpo de Médicos Forenses.

martes, 5 de diciembre de 2017

NOTA INFORMATIVA ÚLTIMA HORA SOBRE SOLICITUDES PROCESOS SELECTIVOS XUSTIZA

NOTA INFORMATIVA
AQUELAS PERSOAS QUE NON DISPOÑAN DE D.N.I. ELECTRÓNICO OU TEÑAN DESACTIVADA A SÚA FUNCIONALIDADE (NÚMERO DE SOPORTE POSTERIOR AO ASG 160.000 EXPEDIDOS A PARTIRES DE ABRIL DE 2015) DE CONFORMIDADE CO PUBLICADO NA PÁXINA WEB DA POLICÍA NACIONAL EN RELACIÓN AO DNI ELECTRÓNICO, PODERÁN ELEXIR COMO MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN OUTROS CERTIFICADOS DIXITAIS VÁLIDOS COMO A CL@VE PIN OU CL@VE PERMANENTE PARA PODER REALIZAR A INSCRICIÓN ONLINE
Para participar neste proceso selectivo deberase encher o modelo oficial de solicitude de admisión as probas seletivas da Administración de Xustiza (modelo 790-código 007 en cuxa parte superior figura “Solicitud de admisión a pruebas selectivas de la Administración de Justicia y liquidación de la tasa de derechos de examen”), que estará dispoñible na prataforma dixital INSCRIPCIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS (IPS) .
A presentación de solicitudes realizarase no prazo de vinte días hábiles a partires do día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial do Estado, con independencia de que a convocatoria e, polo tanto, a solicitude poidan seguir operativas algún día máis en IPS. A non presentación desta en tempo e forma suporá a exclusión da/o aspirante.
Cumprimentada a solicitude procederase ao pagamento electrónico e rexistro, segundo as instruccións que se indican na propia prataforma.
Como resultado final poderase descargar un documento cos comprobantes do pagamento e do rexistro da solicitude, asinado electrónicamente, que servirá de xustificante de ter realizado o proceso correctamente.
A constancia do correcto pagamento da tasa estará avalada polo Número de Referencia Completo (NRC) emitido por la AEAT que figurará no xustificante de rexistro.
No caso de que non se poida realizar o pagamento por non dispoñer de conta en calquera das entidades colaboradoras adheridas á pasarela de pagamento da Axencia Tributaria, poderase realizar a presentación e pagamento en papel, conforme ao establecido na base novena das bases comúns, debendo cumprimentarse o Anexo IV.
De xeito excepcional, tamén, se admitirá a presentación e pagamento en papel, cando se produzan incidencias técnicas en IPS que imposibiliten a tramitación telemática da solicitude, o que haberá que acreditar documentalmente.
CUMPRIMENTACION INSTANCIAS:
Casilla 16 Especialidade: Non encher.
Casilla 24: Seleccionarase o despregable e elixirase o título que se posúa consonte ao previsto na convocatoria. En caso de non constar no despregable dita titulación seleccionarase o guión que aparece no primeiro lugar (-) e, na seguinte casilla, consignarase a titulación requirida que se posee.

lunes, 4 de diciembre de 2017

PUBLICACIÓN NA INTRANET DO QUE SE PRETENDE SEXAN AS BASES DE NEGOCIACIÓN DUN ACORDO LABORAL

A Xunta de Galiza ven de publicar na intranet un documento titulado: "BASES DE NEGOCIACIÓN DUN ACORDO DE MELLORA DAS CONDICIÓNS LABORAIS DO PERSOAL AO SERVIZO DA ADMÓN. DE XUSTIZA.", que pretende ser o guión dun acordo laboral que poña fin a vaga de protestas que se produciron no sector de xustiza e que culminaron coa exitosa folga do pasado 1 de decembro e que, vistos os termos no que se explicita o documento citado, vai camiño de que se manteña en todos os seus termos a convocatoria de folga do día 13 de decembro.

Ligazón contestacíón sindical: 

MESA SECTORIAL DE MADRID DO 30 DE NOVEMBRO

A CIG, presente nas mesas de negociación co Ministerio en Madrid, acudiu  á celebrada o pasado día 30, facendo, entre outras, as seguintes peticións:

-        Apertura de negociación do regulamento para garantir o 100% das retribucións no caso das substitucións, así como a regulación da adscripción por motivos de saúde.
Ao respecto, o Ministerio manifestou ser consciente da necesidade de modificar a regulación e afirman que estudiarán o tema despois de revisar a sentenza do TSXG.

-        Información sobre a entrada en funcionamento dos órganos de nova creación, expoñendo a falta de concreción na convocatoria das comisións de servizos feita pola Xunta. Tamén solicitamos que non se emitan informes desfavorables no caso de solicitantes destinados no ámbito Ministerio.
Sobre estas cuestións, sinalan que  a data de entrada en funcionamiento dos novos órganos vaise levar a cabo progresivamente. No ámbito transferido están planeando que entren en funcionamento o 31 de xaneiro naqueles sitios que estean habilitados e o resto en cuatrimestres sucesivos. Recoñecen que Galicia pediu a entrada en funcionamento para o 1 de xaneiro pero aínda non poden confirmalo dende o Ministerio.


Ademais destas cuestións, o Ministerio trasladou a seguinte información:

PROCESOS SELECTIVOS:Mantense o mesmo calendario, coa intención de non publicar a oferta do 2017 ata que non estean avanzados os procesos da OPE do 16, polo que igual se retrasa a maio, As cifras que se manexan son dunhas 3699 prazas para a OPE do 17. 

CONCURSO DE TRASLADOS: Contan ter as definitivas para a primeira quincena de xaneiro pero con reservas na data e publicación posterior no BOE. Comentan que hai moitas alegacións por casos de instancias telemáticas que non se recibiron en papel, polo que non constan nin sequera como excluídos. 

PROMOCIÓN INTERNA: Prevese o exame para os días 20 ou 21, polo que previamente se publicarán as provisionais; admiten que van aceptar calquera excusa no caso de ter alegado problemas coa presentación telemática da instancia.

jueves, 30 de noviembre de 2017

CONVOCATORIAS PROCESOS SELECTIVOS ACCESO AOS CORPOS DE XESTIÓN, TRAMITACIÓN E AUXILIO - QUENDA LIBRE

No día de hoxe, 30/11/2017, saen publicadas no BOE as respectivas Ordes de convocatoria dos procesos selectivos para acceso aos corpos de Xestíon, Tramitación e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza pola quenda libre.
A presentación de solicitudes realizarase no prazo de VINTE (20) DÍAS HÁBILES a partires do día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial do Estado. A non presentación desta en tempo e forma suporá a exclusión da/o aspirante.
De conformidade co establecido na base 5.3 da convocatoria, a inscrición e pagamento deberá realizarse vía telemática, accedendo a  ligazón que aparece abaixo desta información  e buscando a convocatoria correspondente ao corpo para o que se queira participar, premendo a continuación no enlace que pon  "inscribirse". Logo de solicitar a inscrición na convocatoria correspondente debe premer en "Acceder a Cl@ve”, empregando un dos seguintes medios:

-Certificado dixital válido de persoas físicas, (máis información: http://firmaelectronica.gob.es e en https://www.dnielectronico.es/).
-Cl@ve PIN
-Cl@ve permanente

OLLO, QUE PARA PODER PAGAR A INSTANCIA DEBE TERSE CONTA ABERTA NALGUNHA DAS ENTIDADES BANCARIAS INDICADAS NA SEGUINTE LIGAZÓN https://www5.aeat.es/es13/h/pago007h.html, XA QUE LOGO, NOUTRO CASO, HABERÍA QUE FACER A SOLICITUDE DE XEITO MANUAL, TAL E COMO ESTABLECEN AS BASES 5.3 DAS RESPECTIVAS CONVOCATORIAS.

Ligazón convocatoria Xestión:

Ligazón convocatoria Tramitación:

Ligazón convocatoria Auxilio Xudicial:

Ligazón solicitude electrónica

ESCALAFÓN NACIONAL CORPOS XERAIS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

Grazas a insistencia da CIG na Mesa Sectorial de Xustiza de Madrid, acadouse que por fin o Ministerio habilitase á Xunta de Galicia para que o seu persoal puidera acceder á consulta da escala nacional do corpo respectivo a cada traballador da Administración de Xustiza coa súa antiguidade por días.

Ligazón escala:

ESTAMOS EN FOLGA OS DÍAS 1 E 13 DE DECEMBROULTIMA HORA DEFECTOS CONCURSO DE TRASLADOS

Segundo nos informou o Ministerio de Xustiza, hai un gran número de instancias presentadas polos rexistros telemáticos da administración que non chegaron ao ministerio e que por iso hai moitos concursantes que non aparecen nin incluidos co seu Anexo III, nin excluídos. Probablemente esta situación faga cambiar moito o concurso de traslados ao ter que incluirse estas instancias non tidas en conta nas listaxes provisionais.

miércoles, 29 de noviembre de 2017

RETENCIÓNS POR FOLGA DAS DELEGADAS/OS DE CIG-XUSTIZA

Na ligazón de abaixo vos deixamos os escritos presentados polas delegadas/os da CIG que realizan funcións sindicais con exclusividade, en relación coa retención por folga dos días 1 e 13 de decembro.

Ligazón:

martes, 28 de noviembre de 2017

SERVIZOS MÍNIMOS FOLGAS DÍAS 1 E 13 DE DECEMBRO

https://drive.google.com/file/d/1KqDIP4HCjpO5R_0z-ZiJq5OwHHwiWquw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1KqDIP4HCjpO5R_0z-ZiJq5OwHHwiWquw/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1KqDIP4HCjpO5R_0z-ZiJq5OwHHwiWquw/view?usp=sharingCONCENTRACIÓN DE DELEGADOS EN VIGO ANTE RUEDA E FEIJOO

Onte en Vigo, as delegadas/os das sete centrais sindicais con representación na administración de xustiza, puidemos berrarlle do lindo ao Sr. Rueda e ao Sr. Feijoo, que viñeron a Vigo para a presentación do proxecto definitivo do novo edificio xudicial (menuda definición de novo edificio, agora que acaban de detectarlle amianto en cantidade).  
Tivemos que agardar máis de hora e media pero, como sair tiñan que sair para coller o coche oficial, puidemos adicarlle unhas cantigas e berros cariñosos tanto ao Sr. Rueda Como ao Sr. Feijoo, solicitándolles que se poñan a negociar xa.
NOVA O FERTA DE PRAZAS PARA SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 28/11/2017 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 29 e 30 de novembro e 1 de decembro.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

viernes, 24 de noviembre de 2017

COMISIÓNS DE SERVIZO PARA ÓRGANOS DE NOVA CREACIÓN

Hoxe, día 24 de novembro, publicase na Intranet a Resolución do 23 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo, de forma temporal e por petición do interesado, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes finaliza o vindeiro Venres 1 de decembro.

Ligazón Resolución convocatoria:

Ligazón solicitude: